NY INFO ANGÅEMDE KORONA-SITUASJONEN

  Vi åpner klinikken forsiktig opp igjen fra 20. april. Da vil vi følge anbefalingene for smittevern som vi nå har fått fra Helsedirektoratet. Driften vil fortsatt være litt redusert pga. dette. Vi må prioritere de pasientene som er under aktiv behandling, dvs. de som har på fast apparatur (tannregulering) eller aktive plater i tillegg Les mer omNY INFO ANGÅEMDE KORONA-SITUASJONEN[…]

Redusert støtte til tannregulering i statsbudsjettet for 2019

NORSK KJEVEORTOPEDISK FORENING JANUAR 2019 Redusert støtte til tannregulering i statsbudsjettet for 2019 Stortinget vedtok i Statsbudsjettet for 2019 å fjerne takst 604f i takstsystemet for kjeveortopedisk behandling. Taksten har inngått i en serie takster som brukes for å føre ulike behandlingsprosedyrer underveis i tannreguleringsbehandlingen. Taksten 604f dekket for eksempel kostnad til justering av reguleringen Les mer omRedusert støtte til tannregulering i statsbudsjettet for 2019[…]