3. november 2016

OM BEHANDLINGA

Hvor lenge må jeg ha tannregulering?

  • En må som regel ha regulering på i  1,5 – 2 år.

Må jeg trekke tenner?

  • Dersom det er liten plass, må vi noen ganger trekke tenner for å få plass til å jevne ut tennene som står skjevt, men vi prøver å løse mest mulig uten å trekke. Det kan i noen tilfeller også bli nødvendig å trekke to små jeksler i overkjeven ved store overbitt, dersom man ikke kan komme i mål med annen behandling, som strikk eller aktivatorplate.

Er tannregulering skadelig for tennene?

  • Tannregulering er ikke skadelig for tennene dersom renholdet er godt nok. Dersom man ikke holder tennene rene under behandlingen, kan det bli hvite flekker/merker på tennene(«white spot lesions», WSL) langs klossene og/eller tannkjøttkanten. Dette er begynnende hull, og forsvinner ikke igjen etterpå.
  • Noen få pasienter kan være utsatt for å få kortere røtter i overkjevens front etter tannregulering(rotresorpsjon). Det kan ha flere ulike årsaker, og er ikke alltid så lett å forutse på forhånd. For å kontrollere dette, tar vi røntgenbilder underveis i behandlingen. Dersom vi ser tegn på at røttene blir kortere, tar vi en pause, evt. avbryter behandlingen.

Er det vondt med tannregulering?

  • Det er ikke vondt å sette på tannreguleringen. De første dagene etter du har satt på eller strammet reguleringen kan tennene føles ømme. Dette går over av seg selv, og er helt normalt.

Hva kan jeg spise?

  • Du kan i utgangspunktet spise det du ønsker av mat, men du må ta noen forhåndsregler for å unngå at klossene løsner. Ved å tygge av harde eller seige matvarer løsner klossene lett, feks. hvis du spiser rå grønnsaker, frukt, harde og/eller seige snopeting. Det kan da være lurt å dele de opp i mindre biter før en spiser.